Het grote thema. Het hebben van schuld, een hoog bedrag aan leningen, is altijd iets geweest dat gemengde gevoelens oplevert. Voordat we naar de particuliere kant kijken; de overheid heeft daar inmiddels weinig moeite mee. In de Miljoenennota schrijft het kabinet dat de overheidsfinanciën er goed voorstaan en dat terwijl er monsteruitgaven zijn gedaan om Corona het hoofd te bieden. Wat is er veranderd?

Er is zeker invloed van de manier waarop de vorige crisis is bestreden (bezuinigen ipv stimuleren) maar er is iets fundamenteel anders. De rente is hier de grootste invloed. Schuld is pas een probleem als het moet worden terugbetaald of als de lasten niet draagbaar zijn. En juist die twee zaken zijn aan het veranderen; niet alleen voor de overheid (die leningen door rolt en 0% rente betaalt) maar ook voor particulieren.

Ook particulieren ja; steeds vaker worden schulden niet afbetaald maar blijven ze aflossingsvrij. Dat betekent niet dat je er niets aan doet: in plaats daarvan wordt er vermogen opgebouwd. Per saldo verandert er niet zo veel maar in de praktijk is die combinatie veel prettiger. Een paar voordelen:

  • De schuld levert geen aflosverplichting, die financiële ruimte is dus op een andere manier te gebruiken.
  • Het ontbreken van de verplichting geeft flexibiliteit; indien nodig spaar je simpelweg minder.
  • Daarnaast is het opgebouwde kapitaal aan te wenden voor andere doeleinden, dat kan van alles zijn: van pensioen tot studie, een tweede huis of een eigen onderneming.
  • Langjarig beleggen levert meer rente op dan de rente op de lening kost.
  • In geval van nood is het een buffer waaruit geput kan worden om inkomensverlies op te vangen; iets dat iedereen kan gebeuren (wie zag Corona aankomen?)
  • Fiscaal hoeft het geen probleem te zijn; een laag rentepercentage betekent weinig voordeel van de aftrek.

We gaan hieronder op deze specifieke punten in:

 

Fiscaal

Als u gebruik wilt maken van hypotheekrenteaftrek dan betekent dit dat de hypotheekschuld in Box 1 moet vallen: belastbaar inkomen uit werk en woning. Dat levert u een belastingvoordeel op, we rekenen even met 40%, over de rente van de hypotheek. Dat is zeer de moeite waard, zeker bij een hoge schuld en hoge rente. Maar het levert ook verplichtingen op; om te kwalificeren als hypotheekschuld is er een maximale verstrekking, een verplichte aflossing, een oud-regime regeling (aflossingsvrij) en zo zijn er nog meer kleine regels.

Met de huidige zeer lage rente is er echter een belangrijke reden om die kwalificatie in box 1 te heroverwegen. Het voordeel is namelijk zeer beperkt geworden en de vraag is of dan de verplichte regels (inclusief het eigenwoningforfait) nog tegen dat voordeel opwegen. Door de woning over te brengen naar box 3 vervalt de renteaftrek maar vervallen ook de fiscale regels die horen bij de eigenwoninglening. Dat betekent dat bijzondere oplossingen mogelijk zijn zoals sparen in plaats van aflossen of overwaarde buiten de constructie te houden. En zo weten we er nog wel een paar die mogelijk precies bij u passen.

Maatwerk

Maatwerk heeft een bijzondere betekenis als we het hebben over hypotheken. Het betekent namelijk dat een hypotheek kan worden afgesloten die niet voldoet aan de strikte regels maar toch toegestaan is mits we kunnen aantonen dat betaalbaarheid voor u geen probleem is. Dat kan zijn dat u een huurhuis heeft met dezelfde lasten en daarnaast nog voldoende ruimte overheeft om te leven. Dus alleen het inkomen is niet zaligmakend.

Beleggen

We kunnen het niet vaak genoeg herhalen maar sparen kost geld. Zolang vermogen in box 3 zit met een fictief rendement betaald u geld over het vermogen, ook als het niets oplevert. Tel daarbij de inflatie op en uw spaargeld smelt weg. De enig oplossing is beleggen.

Nu we weten dat beleggen de enige manier is om vermogen op te bouwen kunnen we nadenken over het combineren met de eigenwoninglening. Door niet af te hoeven lossen maar vermogen op te bouwen heeft u per saldo dezelfde vermogenspositie, u loopt dus niet meer risico. Sterker nog: u heeft waarschijnlijk een sneller groeiend vermogen (aandelen doen op lange termijn grofweg 5% méér dan staatsleningen) dus het risico loopt terug. Daar komt bovenop dat u in geval van nood zoals verlies van inkomen kunt putten uit dat zelfde vermogen en langer kunt blijven leven zoals u gewend bent. En als het lang genoeg tijd heeft om te groeien levert het waarschijnlijk ook nog een vrij vermogen op dat is aan te wenden voor leuke dingen of eerder stoppen met werken, meer pensioen enzovoort.