Als u al wat langer meeloopt als belastingbetaler weet u nog dat vermogensrendementen vroeger werden belast en dat daar uiteindelijk (omdat het niet uitvoerbaar was) een vast (forfaitair) tarief voor in de plaats is gekomen. Nu, u raadt het al, wordt box 3 omgebouwd naar een systeem met een reële rendements-belasting op zowel sparen als beleggen. Dus de werkelijke voordelen uit vermogen worden belast. Hoe dat uitpakt is nog maar de vraag. Het is dan zelfs mogelijk dat nog niet ontvangen rendement wordt belast, zeker voor vastgoed waarbij waardestijging wel wordt belast maar (nog) niet wordt genoten, iets dat tot nu toe ondenkbaar was.

Ondertussen komen vooruitlopend op de grote verbouwing de volgende wijzigingen: een verhoogde vrijstelling naar € 80.000 aan spaargeld. Voor de vastgoedbelegger waar het kabinet het niet zo op lijkt te hebben: de leegwaarderatio wordt afgeschaft. Verhuurd onroerend goed heeft dus niet langer een lagere waarde. Verder gaat de overdrachtsbelasting voor beleggers verder omhoog naar 9%