Wij bewaren uw persoonsgegevens

Het kan zijn dat de wet de bewaartermijn bepaalt. Als dat niet het geval is, bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, hangt af van de activiteiten die u ons heeft gevraagd uit te voeren.

Onze website

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de dienst “Google Analytics”. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe u als bezoeker de website gebruikt. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Wij beschermen uw persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben onze bedrijfsvoering daarop aangepast en passende technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij vragen onze leveranciers van software en IT-systemen om ten minste gelijkwaardige beveiligingsmaatregelen te nemen.

Onze medewerkers kunnen uw gegevens alleen inzien als zij daar toestemming voor hebben. Daarnaast hebben zij de wettelijk verplichte eed of belofte afgelegd om zich te houden aan wet- en regelgeving, integer te handelen en de geheimhoudingsplicht in acht te nemen.