Als u gebruik wilt maken van hypotheekrenteaftrek dan betekent dit dat de hypotheekschuld in Box 1 moet vallen: belastbaar inkomen uit werk en woning. Dat levert u een belastingvoordeel op, we rekenen even met 40%, over de rente van de hypotheek. Dat is zeer de moeite waard, zeker bij een hoge schuld en hoge rente. Maar het levert ook verplichtingen op; om te kwalificeren als hypotheekschuld is er een maximale verstrekking, een verplichte aflossing, een oud-regime regeling (aflossingsvrij) en zo zijn er nog meer kleine regels.

Met de huidige zeer lage rente is er echter een belangrijke reden om die kwalificatie in box 1 te heroverwegen. Het voordeel is namelijk zeer beperkt geworden en de vraag is of dan de verplichte regels (inclusief het eigenwoningforfait) nog tegen dat voordeel opwegen. Door de woning over te brengen naar box 3 vervalt de renteaftrek maar vervallen ook de fiscale regels die horen bij de eigenwoninglening. Dat betekent dat bijzondere oplossingen mogelijk zijn zoals sparen in plaats van aflossen of overwaarde buiten de constructie te houden. En zo weten we er nog wel een paar die mogelijk precies bij u passen.