Ook gaat het belastingstelsel op de schop. Er wordt gesproken over een echte andere opzet, hoe is nog onduidelijk maar vooruitlopend daarop zijn al wel enkele concrete deelgebieden in de kabinetsplannen opgenomen.

Concreet genoemd zijn verlaging van de tarieven, het afschaffen van toeslagen en box 3 invulling. De plannen voorzien, volgens de aankondiging, in een grondige herziening van het belastingstelsel maar het hoe en wat is natuurlijk nog onbekend. Wel is duidelijk dat er een aantal pijnpunten zal worden bekeken. De kinderopvangtoeslag zal grotendeels verdwijnen of zelfs helemaal afgeschaft worden, zoveel is zeker.

Minder zeker is hoe de rest van de kortingen zullen worden aangepast maar er is consensus dat het geheel fors eenvoudiger moet. Een belangrijke reden is dat de uitvoering door de belastingdienst zo veel capaciteit kost dat het niet foutloos gebeurt en dat het ten koste gaat van andere onderdelen.

Verder is een duidelijke definiëring nodig voor ZZP-ers; of ze zijn echte freelancers anders horen ze werknemer te zijn. De echte ondernemers worden in ieder geval getrakteerd op een vermindering van belastingvoordelen zoals de zelfstandigen aftrek (in stapjes) en een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.

Reken in ieder geval op een verdere nivellering door de optelsom van alle maatregelen want de lage inkomens worden gespaard, de middeninkomens moeten er op vooruitgaan en de ondernemers en vermogenden worden verder niet genoemd.