Elk kwartaal verbazen we ons om de prijsstijging van woningen en de meeste banken voorspelden vorig jaar nog dat 2021 het einde van die stijging zou inluiden. Maar in februari werd zelfs de hoogste stijging sinds 20 jaar geregistreerd (10,4% ten opzichte van een jaar eerder)! Over de oorzaak hebben we een ander artikel geschreven maar over de gevolgen gaan we het nu eerst hebben.

De financierbaarheid is wat teruggelopen door aangescherpte wetgeving, echter de lagere rente is de compenserende factor en gelukkig is de overwegende opvatting dat die lang laag blijft (we hebben er al vaker over geschreven).

Door de stijging is het aandeel eigen geld dat je als huizenkoper mee moet nemen (wat niet financierbaar is) als percentage natuurlijk gelijk maar absoluut gezien ook hoger. Daar zit ook een groter wordend probleem.

De NHG is een aardig voorbeeld: ondermeer door de stijging en de aangescherpte regels is het aantal aanvragen voor NHG al jaren teruggelopen: momenteel is slechts zo’n 28% van de hypotheken afgesloten met NHG (dat is ooit ruim 60% geweest)