Er zijn belangrijke fiscale wijzigingen onderweg die pensioen en vermogensopbouw beïnvloeden. In de Wet Toekomst Pensioenen zijn serieuze aanpassingen doorgevoerd die relevant zijn voor pensioenopbouw, pensioenaanvulling of fiscaal vriendelijke vermogensopbouw. Het gaat om wettelijke wijzigingen voor lijfrenten.

Dit zijn de belangrijkste updates die je moet weten en waar je nog dit jaar van kunt profiteren, mits je op korte termijn actie onderneemt, door vermogen van Box 3 over te brengen naar een lijfrente:

Verhoogd opbouwpercentage
Het opbouwpercentage voor lijfrenten is fors verhoogd naar 30%. Dit betekent dat je een groter deel van je inkomen kunt inzetten voor je pensioen- en vermogensopbouw met fiscaal voordeel.
Verhoogde jaarruimte
Ook is de maximale jaarruimte gestegen, met een nieuw maximuminkomen waarover je jaarruimte mag berekenen van € 128.810. Dit geeft je meer ruimte om belastingvriendelijk te sparen voor later.
Verruiming reserveringsruimte
Er is meer goed nieuws, want de reserveringsruimte is verruimd onder de nieuwe wet, waardoor je meer flexibiliteit hebt om inhaalbijdragen te leveren voor voorgaande jaren.

Wat betekent dit concreet voor jou?
Deze regels hebben impact op twee belangrijke pijlers onder je financieel plan: vermogen opbouwen op fiscaal vriendelijke manier en aanvullen en flexibeler maken van je pensioenuitkering.

Vermogen opbouwen

Beleggingsvrijheid
Sommige lijfrenteproducten, vooral bankspaarproducten, bieden de mogelijkheid om te beleggen. Je kunt kiezen uit verschillende beleggingsfondsen afhankelijk van je risicoprofiel en beleggingsdoelen. Door een optimale balans tussen spaarvermogen in Box 3 en lijfrentevermogen (Box 1) kun je optimaal fiscaal voordeel halen.
Jaarlijkse inleg-flexibiliteit
Met lijfrentes kun je zelf bepalen hoeveel je jaarlijks inlegt, afhankelijk van je financiële situatie. Dit geeft de flexibiliteit om meer te sparen in goede jaren en minder in jaren waarin je minder ruimte hebt.
Keuze van lijfrenteproduct
Er zijn verschillende soorten lijfrenteproducten, zoals banksparen en lijfrenteverzekeringen. Banksparen wordt vaak als flexibeler beschouwd omdat je zelf de inleg kunt bepalen en meestal lagere kosten hebt dan bij een verzekering.

Vermogen gebruiken

Bij het bereiken van de uitkeringsfase heb je flexibiliteit in hoe en wanneer je het opgebouwde kapitaal laat uitkeren. Je kunt kiezen voor een levenslange uitkering of een uitkering over een vaste periode.

Overdracht tussen aanbieders.
Je kunt je lijfrentekapitaal overdragen van de ene aanbieder naar de andere als je betere voorwaarden of rendementen vindt. Dit verhoogt de flexibiliteit en competitie tussen aanbieders.

Vroegtijdige beëindiging
Hoewel het meestal fiscaal onvoordelig is, bieden sommige lijfrenteproducten de mogelijkheid tot vroegtijdige beëindiging of opname, wat extra flexibiliteit kan bieden in noodsituaties.

Pensioen aanvullen
Wil je eerder stoppen en dat doen door je pensioen eerder te laten in gaan, dan gaat dat ten koste van de hoogte. De lijfrente is dan een uitstekende manier om dat deel aan te vullen.

Aanpassen aan levensomstandigheden
Lijfrenteproducten kunnen vaak worden aangepast aan veranderende levensomstandigheden, zoals een verandering in je inkomenssituatie, pensioenplannen of gezinssituatie.

Mocht je overwegen om jouw vermogen te versterken of heb je een pensioengat dat je wilt dichten, dan is dit het ideale moment om de huidige lijfrentestructuur te gebruiken. Door nu extra te storten of een nieuw lijfrentecontract af te sluiten, kun je maximaal gebruikmaken van de huidige fiscale voordelen.

Dit zijn welkome veranderingen die jouw mogelijkheden voor pensioen- en vermogensopbouw aanzienlijk kunnen verbeteren. Echter, deze voordelen zijn tot 1 januari 2024 optimaal te benutten door de Box 3 regels. Je hebt weliswaar nog de kans later in te halen door middel van inhaalruimte, maar de peildatum voor vermogen dat 2% belast wordt in Box 3 is 1 januari. Wil je optimaal profiteren van de fiscale voordelen dan is het zaak om hier nu actie op te ondernemen zodat je minder vermogensbelasting betaalt.

Wees je er ook van bewust dat belastingtarieven en regels kunnen wijzigen, wat jouw strategie voor lijfrentesparen kan beïnvloeden. Het is daarom belangrijk om proactief te blijven en op de hoogte te zijn van het laatste nieuws op fiscaal gebied, maar daar heb je ons voor. Door gebruik te maken van ons jaarlijks update gesprek kunnen je zowel opbouw als uitkering optimaliseren en de juiste balans vinden tussen fiscaal voordeel en flexibiliteit.

Wij staan klaar om je hierbij te helpen. Neem contact met ons op voor een persoonlijk adviesgesprek, waarin we je situatie doornemen en de beste strategie uitstippelen.

Wacht niet te lang; we hebben nu nog tijd om een afspraak te maken, de juiste afwegingen te maken en te zorgen voor de afhandeling. Voor je het weet is de deadline verstreken en mis je deze kans om fiscaal voordelig te sparen.