Alle wijzigingen in de regelgeving, de financieringsregels en de economie ten spijt; wij zien dat er nog veel mogelijk is om woningen te financieren. Banken die hypotheken verstrekken zijn weer in aantal toegenomen, de rente is onverminderd laag, ook voor lange rentevast perioden en dat maakt de lasten goed beheersbaar. Ook in combinatie met de inmiddels verplichte aflossing, die de mogelijkheden voor slimme fiscale oplossingen beperkt maar niet onmogelijk heeft gemaakt.

Dus overweegt u te kopen, te verhuizen of denkt u aan verbeteren van uw woning en vraagt u zich af wat er kan; maak een afspraak en we zitten met elkaar aan tafel.