• Er worden voorlopig geen stappen gezet naar andere arbeidsvormen; de ZZP-definitie is nog steeds onduidelijk en dat blijft voorlopig zo
  • De voordelen voor eenmanszaak-ondernemers worden verder ingeperkt ondermeer door de zelfstandigenaftrek die minder wordt
  • BV-ondernemers gaan er als het goed is een beetje op vooruit: de eerste schijf van de winstbelasting wordt verlengd; dat levert tot maximaal € 15.000 op in 2022, maar zie ook het volgende punt!
  • Laatste nieuws is dat de 2 miljard voor extra beleid betaald moet worden door het bedrijfsleven; hoe dat precies uitpakt is nog even de vraag maar een verhoogde winstbelasting lijkt nu toch aan de orde