• De eigen woning staat al jaren in de lijst van versoberingen, en dat gaat verder volgens de planning, met minder hypotheekrenteaftrek. Voor kleine hypotheken verdwijnt langzaam het voordeel om het eigenwoningforfait te compenseren
  • Pensioen: we mogen het nog niet zeggen maar de plannen van Koolhaas cs. voor de hervormingen van de pensioenmarkt kunnen waarschijnlijk de prullenmand in. Inmiddels zien we weer lage rendementen en door de starre beleggingsregels van De Nederlandse Bank (liever staatspapier dan structureel 5% beter renderende aandelen) zal dat niet snel veranderen. Daarnaast zijn de lijfrente plannen aangepast en zo kunnen we nog even doorgaan. Dit wordt op zijn vroegst voor het volgende kabinet en dan hopen dat er individuele regelingen mogelijk zijn. Tot die tijd: zelf sparen of liever nog beleggen…..
  • Inkomens gaan er niet echt op vooruit; geen lastenverlichting, weinig maatregelen die meer opleveren, hogere ziektekostenpremies en de komende klimaatmaatregelen (de enige structurele extra uitgave) gaan fortuinen kosten
  • De brandstofauto wordt duurder door meer BPM maar daar staat tegenover dat die voor elektrische auto’s juist achterwege blijft, in ieder geval tot 2024. Ook blijft de (iets verlaagde) aanschafsubsidie en de lage bijtelling, zodat elektrische auto’s per saldo worden gestimuleerd