Prinsjesdag blijft altijd bijzonder en zeker als het een begroting is van een demissionair kabinet dat net een beetje op gang is.

Er zijn nog geen grote politieke aardverschuivingen en met wat wijzigingen tijdens de Algemene Politiek Beschouwingen is het vooral wachten op de aanstaande verkiezingen.

Heb je vragen over de gevolgen voor je eigen financiële zaken zoals bijvoorbeeld de lijfrente?

Wij staan uiteraard voor je klaar.

Prinsjesdag 2023
De laatste begroting van het demissionair kabinet is ingediend op Prinsjesdag en de twee dagen APB (Algemene Politieke Beschouwingen) hebben het gebruikelijke beeld laten zien van een kabinet dat een beetje schuift in de richting van de verschillende politieke partijen.

Het grote verschil is natuurlijk dat deze keer de verkiezingscampagnes zijn begonnen en dat iedereen zich wil profileren op zijn favoriete onderwerp.

Waar de huidige regering nog bezig is met het verdedigen van wat al is afgesproken, denkt de oppositie vooral aan 22 november.

Dat had zijn weerslag op het verloop van de APB want de politieke partijen deden vooral onderling goed zaken met als belangrijkste wijzigingen:

de accijnsverhoging op brandstof moet worden geschrapt
het minimumloon moet omhoog
de energiebelasting juist omlaag
bussen en treinen moeten goedkoper worden
Of dat alles de eindstreep haalt in de Eerste Kamer is overigens nog maar de vraag.

Niettemin is dit de begroting van 2024 en zijn de aangekondigde maatregelen vooralsnog gewoon beleid waar we mee te maken krijgen.

Daarom zoals elk jaar een korte beschouwing van het belastingplan voor het komende jaar met extra aandacht voor de zaken die invloed hebben op persoonlijke financiën.

Herverdeling
Opvallend is dat het kabinet opnieuw kiest voor herverdeling: lage inkomens gaan er op vooruit, de hogere inkomens betalen deze rekening samen met bedrijven en ondernemers. En dat terwijl vorig jaar de grootste koopkrachtdaling van de laatste 40 jaar over ons is uitgestort door de hoge inflatie.

Die inflatie was voornamelijk het gevolg van de stijging van de energieprijzen en alles wat daar door werd beïnvloed. Dat iedereen er volgend jaar, in absolute zin, op vooruit gaat zegt daarom nog niets over de koopkracht; een verdere daling zou zo maar kunnen.

De maatregelen om armoede aan te pakken zijn vooral te vinden in het kindgebonden budget dat stijgt en in de huurtoeslag. De rekening daarvoor wordt betaald door de hogere inkomens die een belastingverhoging kunnen verwachten. Overigens geldt een stijging van het kindgebonden budget natuurlijk ook voor mensen met hogere inkomens.

Belasting
Verder verandert er niet zoveel; de belastingschijven blijven ongeveer gelijk en de heffingskortingen schuiven mee met de inflatie.

Wat wel verandert, is de arbeidskorting; werkenden gaan er iets op vooruit, hoewel tijdens de eerste dag van de APB Omtzigt opmerkte dat de marginale druk voor modaal erg groot is.

Simpel gezegd; als je 10.000 euro meer gaat verdienen vanuit modaal dan houd je daar slechts 900,- netto aan over, dat is onder de huidige regering fors slechter geworden.

Meer werken loont dus nauwelijks. Daar komt met deze wijziging wel verandering in. Ook is er een minimum uurloon (was minimum maandloon) ingevoerd en dat scheelt behoorlijk.

Box 3
Vermogenden hebben natuurlijk speciale aandacht omdat de standaard Box 3 heffing door de rechter onderuit is gehaald. Nu blijkt ook dat de voorgestelde heffing over werkelijk rendement te ingewikkeld is om in te voeren en deze wijziging wordt dan ook uitgesteld. Gevolg is voorlopig 400 miljoen minder belasting.

Klinkt als goed nieuws, maar het geld wordt gewoon bij dezelfde groep gehaald door het Box 3-tarief te verhogen naar 34% en de indexatie uit de vrijstelling te halen. Met de huidige inflatie is de belasting dus per saldo verhoogd.

Voor fiscaal partners geldt in 2024 een vrijstelling voor box 3 van € 114.000. Heb je geen fiscaal partner dan is de vrijstelling de helft. In 2024 is dit € 57.000. Over dit deel van je vermogen betaal je dus geen belasting. Dit heffingsvrije vermogen wordt in 2024 niet verhoogd om de budgettaire derving van het uitstellen van een nieuw stelsel in 2027 te dekken.

Over het nieuwe stelsel: het idee is dat deze simpele berekening wordt vervangen in 2027. Vanaf dat moment moet er een belasting komen over het werkelijke rendement op vermogen; waarschijnlijk wordt er dan afgerekend op het moment dat je het rendement daadwerkelijk incasseert. Schulden tellen niet meer volledig mee voor de berekening in box 3 en de vraag is of verliezen verrekenbaar worden.

Lijfrente

Beter nieuws komt er vanuit de pensioen-in-privé hoek. Vanaf 2023 zijn veel fiscale aftrekposten aftrekbaar tegen het tarief van de eerste schijf om iedereen gelijk tariefvoordeel te geven. Dit betreft onder andere hypotheekrente, partneralimentatie, giften en zorgkosten. Lijfrenten, arbeidsongeschiktheidsverzekering en reisaftrek openbaar vervoer blijven echter aftrekbaar tegen het hoge tarief.

En heel belangrijk; vanaf 2023 wijzigen, door de Wet Toekomst Pensioenen (WTP), de fiscale regels voor lijfrenten in zeer positieve zin. Dit laat je jaarlijks meer fiscaal voordelig sparen, waarbij de fiscale jaarruimte (inclusief reserverings- of inhaalruimte) aanzienlijk toeneemt.

Vanaf 1 januari 2023 stijgt de fiscale premieruimte van 13,3% naar wel 30% van de premiegrondslag, gelijk aan de premiegrens voor werknemerspensioenen per 1 juli 2023. Bovendien kun je tot vijf jaar na de AOW-leeftijd de inleg voor een lijfrente aftrekken, net zoals bij werknemerspensioenen. Voorheen was dit enkel tot de AOW-leeftijd, dus er komt vijf jaar bij. Een voorbeeld vind je hieronder.

Fiscale jaarruimte en inhaalruimte
Hoe de verhoging van de jaarruimte volgend jaar uitpakt kun je zien in dit rekenvoorbeeld::

Stel, je hebt een brutoloon van € 80.000 en geen pensioenopbouw. In de huidige regeling bedraagt de jaarruimte dan:

13,3% x (€ 80.000 -/- € 13.646) = € 8.825 per jaar.

Door de wijziging van de jaarruimte bedraagt de jaarruimte dan:

30% x (€ 80.000 -/- € 13.646) = € 19.906 per jaar

Dit betekent dus een aanzienlijk hogere aftrekpost waar je veel fiscaal voordeel uit kunt halen. Daar komt nog bij dat je ook over de achterliggende jaren extra kunt inhalen en dat je meer in één jaar kunt doen. Al met al biedt dit veel meer vrijheid om te schuiven met belasting en zelf je oudedagsvoorziening te regelen.

Het berekenen van deze voordelen en de consequenties plús de optimale manier waarop je het gebruikt kunnen wij voor je doen en we maken daar graag een afspraak voor.

Ondernemen
Voor de ondernemers is er ook minder goed nieuws: de zelfstandigenaftrek wordt verder verlaagd en de aangekondigde ‘minimumwinstbelasting’ is vertraagd en dus wordt de MKB-vrijstelling verder verlaagd. De broekriem moet daar dus worden aangehaald.

De cadeautjes, die normaal gesproken worden uitgedeeld tijdens de APB, zullen beperkt blijven omdat de minister van Financiën vooraf heeft aangekondigd dat alles uit de huidige begroting moet komen. Dus is de vraag waar de dekking van de eerder genoemde voordelen vandaan gehaald moeten worden. Wel is aangegeven dat dat uit een bankenbelasting en een aandelenbelasting moet komen. Wat dat precies inhoudt weet nog eigenlijk niemand.

Rente
Geen Prinsjesdag-onderdeel maar wel belangrijk: er is een einde in zicht van de stijging van de rente. Dat is goed nieuws voor huiseigenaren want dat heeft direct invloed op de hypotheekrente. De ECB heeft aangekondigd dat een verdere stijging niet waarschijnlijk is. Voor huiseigenaren betekent dat een daling zal worden ingezet. Hoe groot en op welke termijn is natuurlijk de grote vraag en niets is definitief zolang de inflatie vrij hoog blijft in de EU.

Punt voor punt
Hieronder vind je nog een samenvatting van de belangrijkste punten uit de plannen voor 2024

de huurtoeslag en het kindgebonden budget gaan omhoog

de uitkeringen en het minimumloon stijgen evenveel

de arbeidskorting wordt € 115 hoger. Mensen die rond het minimumloon verdienen gaan minder belasting betalen. Ze houden daardoor meer salaris over

er komen gratis schoolmaaltijden voor kinderen die dit goed kunnen gebruiken

mensen die de energierekening niet kunnen betalen, krijgen hulp. Een speciaal fonds betaalt een deel van de energierekening voor ze

mensen die reizen voor hun werk, kunnen meer reiskosten terugkrijgen

het heffingsvrije vermogen in box 3 wordt niet geïndexeerd

het belastingtarief stijgt naar 34 procent

accijns op alcohol, rooktabak en sigaretten wordt verhoogd

fiscale regelingen verbeteren of afschaffen, zoals in de motorrijtuigen- en aanschafbelasting (BPM)

de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) wordt aangepast maar blijft behouden

waar mogelijk en effectief, worden fiscale vrijstellingen en verlaagde tarieven voor gebruik van fossiele grondstoffen afgebouwd

de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil), worden alle drie met vijf jaar verlengt tot en met 31 december 2028