Niemand weet hoe de huizenmarkt zich zal ontwikkelen, maar er zijn wel wat trends die zijn te betrekken op die ontwikkeling.

Vóór een hogere prijs tellen factoren als de lage rente, de woningnood en de schaarste aan ruimte gecombineerd met een bevolking die jaarlijks nog fors groeit door immigratie. Anderzijds stijgt de werkloosheid waarschijnlijk en dat zou kunnen leiden tot een mindere verhuislust met mogelijk lage prijzen als gevolg.

Wij verwachten dat de eerste redenen de overhand zullen hebben; het niet verhuizen biedt geen soelaas voor de marktkrapte want het zorgt niet voor meer aanbod.

De banken zijn van oudsher erg bezig met voorspellingen van de woningmarkt maar ook zij laten een gemengd beeld zien: Rabobank rekent op een serieuze stijging en ABN AMRO op een daling of stabilisatie.