Welkom bij onze uitgebreide nieuwsbrief over inflatie. Dit jaar hebben we een aantal thema-nieuwsbrieven en deze keer gaat het over een zeer actueel thema: we bekijken de impact van inflatie op verschillende aspecten van je financiële leven en hoe je er eventueel voordeel uit kunt halen.

Want dat is misschien wel verrassend, stijgende prijzen zijn vervelend maar je kunt wel degelijk je voordeel doen met inflatie.

Heb je vragen over de gevolgen voor je eigen omstandigheden? Wij staan uiteraard voor je klaar.

We wensen je een fijne zomer toe en tot snel!

Inflatie en budgetbeheer

Om te beginnen; een belangrijk aandachtspunt bij inflatie is het natuurlijk beheer van je budget om je financiën onder controle te houden. Inflatie vermindert natuurlijk de koopkracht van geld doordat prijzen stijgen. Dit betekent dat je voor hetzelfde bedrag minder kunt kopen, iets wat we dagelijks ervaren.

Om met deze uitdaging om te gaan, moet je wellicht regelmatig je budget aanpassen en prioriteiten stellen in je uitgaven en zelfs snijden in niet-essentiële kosten. Door bewust met je budget om te gaan en te anticiperen op inflatie, kun je je financiële situatie beter beheersen en je persoonlijke doelen blijven nastreven.

Daarnaast zijn er verschillende aspecten van inflatie die een positieve én een negatieve kant hebben. Door de positieve aspecten te gebruiken en de negatieve zo veel mogelijk te voorkomen is inflatie misschien niet zo heel slecht.
Hieronder vind je de belangrijkste aspecten.

Inflatie en spaar- en beleggingsstrategieën

Tijdens inflatie verliest het geld dat je spaart zijn waarde, daar is niets tegen te doen want dat is exact wat inflatie is. Heb je een grote spaarpot of ben je net begonnen dan is dat in beide gevallen slecht nieuws. Daarom is het verstandig om misschien niet te sparen maar om te investeren in zaken die naar verwachting wél in waarde zullen stijgen.

Die zijn er namelijk genoeg, denk bijvoorbeeld aan obligaties, onroerend goed of bepaalde grondstoffen. Beleggen, want daar hebben we het dan over, heeft natuurlijk ook onzekerheden en bijvoorbeeld de categorie grondstoffen is alleen weggelegd voor specialisten. Dus als je besluit om te starten met beleggen, is het verstandig om jezelf goed te informeren en het liefst professioneel advies in te winnen.

En er zijn lessen die altijd waar zijn: diversificatie van je beleggingen bijvoorbeeld. Door je investeringen te spreiden over verschillende activa, sectoren en regio’s, kun je het risico verkleinen en tegelijkertijd de kans vergroten om inflatie te verslaan. Met geduld, discipline en een goed doordachte beleggingsstrategie kun je jezelf beschermen tegen inflatie en streven naar vermogensgroei op de lange termijn.

Om deze overwegingen op een slimme manier uit te voeren, hebben we diverse vermogensbeheerders geselecteerd die mogelijk passen bij jouw beleggingsstrategie; ze voldoen in ieder geval aan de juiste criteria om beleggen succesvol te maken.

Inflatie en risicobeheer

Inflatie kan invloed hebben op verschillende financiële risico’s. Als je bijvoorbeeld inkomen haalt uit een vast rendement op je spaargeld, kan de waarde ervan snel afnemen tijdens inflatie waardoor je niet de eieren maar de kip op eet. Daarnaast zullen de kosten van levensonderhoud stijgen, wat kan leiden tot financiële stress. Het is daarom goed om een buffer aan te leggen als dat mogelijk is. Die buffer is in dat geval geld dat je apart zet voor onverwachte uitgaven of noodsituaties.

Het hebben van zo’n spaarpot kan je gemoedsrust geven en beschermen tegen financiële tegenslagen. Je kunt niet alles opvangen maar je kunt een bedrag van drie tot zes maanden aan levensonderhoudskosten opzij zetten op een aparte spaarrekening. Op deze manier kun je onvoorziene uitgaven opvangen zonder in financiële problemen te komen. Uiteraard is het belangrijk om je uitgavenpatroon onder controle te houden en bewust te zijn van de prijsstijging. Tegelijkertijd zijn er aangekondigde prijsstijgingen die je misschien kunt ontlopen. Als je bijvoorbeeld een nieuwe auto overweegt en die zal binnenkort in prijs stijgen, kun je hem ook eerder kopen dan later.

Inflatie en belastingplanning

Inflatie kan ook invloed hebben op je belastingen. Als de belastingschijven niet worden aangepast aan de inflatie (wat niet waarschijnlijk is), kun je bij een loonstijging in een hogere belastingschijf terecht komen en meer belasting betalen, zelfs als je koopkracht niet is gestegen. Het is daarom verstandig om strategieën te overwegen om je belastbare inkomen te minimaliseren en optimaal gebruik te maken van fiscale voordelen. Een manier om dit te doen is door gebruik te maken van aftrekposten.

Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de hypotheekrenteaftrek of investeringen in bepaalde duurzame voorzieningen zoals zonnepanelen of zelfs een warmtepomp. Het kan ook verstandig zijn om te overwegen om pensioenbijdragen te doen, bijvoorbeeld in de vorm van lijfrenten omdat deze vaak belastingvoordelen bieden (zie volgende punt). Het is altijd raadzaam om je adviseur te raadplegen die op de hoogte is van de specifieke fiscale regels en verwachte wijzigingen en die je kan helpen bij het optimaliseren van je fiscale planning.

Inflatie en pensioenplanning

Bij het plannen van je pensioen is het ook zeer belangrijk om rekening te houden met inflatie. De koopkracht van je pensioeninkomen zal namelijk in de toekomst zeker worden aangetast door inflatie. Wat nu voldoende lijkt om comfortabel van te leven, is dat waarschijnlijk niet over 30 jaar. Het is dus essentieel om je te verdiepen in je pensioenregeling en of die bijvoorbeeld rekening houdt met inflatie (door een vaste correctie), zodat je ook in de toekomst financiële stabiliteit hebt.

Aanvullen kan natuurlijk ook. Eén van de manieren om dit te doen is door deel te nemen aan een werkgeversregeling, als die er is, of een individuele pensioenrekening, zoals een lijfrenterekening, te nemen. Deze pensioenplannen bieden soms de mogelijkheid om zo nu en dan extra bij te dragen en te profiteren van belastingvoordelen. Het is ook verstandig om je beleggingsportefeuille voor je pensioen te diversifiëren, zodat je activa bezit die historisch gezien inflatiebestendig zijn, zoals aandelen of vastgoed. Het is belangrijk om je pensioenplanning regelmatig te evalueren en aan te passen aan veranderende omstandigheden, je beleggingshorizon en je levensdoelen. Zodat je kunt blijven bouwen aan een solide financiële toekomst. Jaarlijks bijpraten met ons is dus niet alleen gezellig, maar vooral verstandig.

Inflatie en erfenisplanning

Inflatie kan ook invloed hebben op de waarde van de erfenis die je wilt nalaten. Als de waarde van je vermogen afneemt als gevolg van inflatie, zal dit betekenen dat je erfgenamen uiteindelijk minder ontvangen dan je had gepland. Je kunt dit mogelijk opvangen door vroegtijdig en zorgvuldig na te denken over erfopvolging en te investeren in activa die bestand zijn tegen inflatie. Een van de manieren om te overwegen is te investeren in onroerend goed of andere waardevaste activa.

Dat kan een tweede huis zijn, maar ook een aandelenportefeuille die bijvoorbeeld al op naam staat van de erfgenamen waardoor de stijging van de waarde minder wordt belast door successierechten. Daarbij is het zeer belangrijk om een gedetailleerd en up-to-date testament op te stellen, waarin je duidelijk jouw wensen met betrekking tot de verdeling van je vermogen vastlegt. Het raadplegen van je adviseur (opgeleid als financieel planner) kan je helpen bij het opstellen van een plan dat rekening houdt met inflatie en ervoor zorgt dat je nalatenschap later wordt overgedragen zoals je hebt bedoeld terwijl je voorlopig zelf lekker doorleeft. Op basis van dat plan kunnen we bij de notaris je testament waterdicht laten opstellen.

Inflatie en schulden

De gevolgen van inflatie voor schulden kunnen zowel positief als negatief zijn, afhankelijk van het type schuld en de rentevoet. Als je schulden hebt met een vaste rentevoet, kan inflatie in je voordeel werken omdat je hetzelfde bedrag moet terugbetalen, terwijl de reële waarde van de schuld afneemt. Dit betekent dat je in feite minder waarde teruggeeft dan je oorspronkelijk hebt geleend. Het kan ook een goed moment zijn om te profiteren van lage rentetarieven als je die nog hebt, door je schulden te consolideren of schulden met hoge rentes af te lossen. Aan de andere kant kunnen nieuwe leningen duurder worden of kunnen variabele rentetarieven stijgen, wat een uitdaging kan vormen bij het beheer van schulden tijdens inflatie.

Het is belangrijk om de voorwaarden van je schulden zorgvuldig te bekijken en advies bij ons in te winnen om de beste strategie te bepalen in lijn met je financieel plan. Want door niet af te lossen op een lening met een lage rente, neemt je schuld relatief af en houdt je geld over dat je kunt gebruiken bij een van de eerder genoemde strategieën zoals een lijfrente die de inflatie wél overleeft.

Inflatie en DVO
Inflatie is een belangrijke factor die invloed kan hebben op verschillende aspecten van je financiële leven. Het is daarom essentieel om je bewust te zijn van de mogelijke gevolgen en actie te ondernemen om jezelf te beschermen tegen de negatieve effecten van inflatie. Door bewust om te gaan met budgettering, sparen, beleggen, risicobeheer, pensioenplanning, belastingplanning, erfenisplanning en schuldbeheer, kun je je financiële situatie beter beheersen en je doelen blijven nastreven, zelfs in een inflatoir klimaat.

Het is daarom, dat wij een jaarlijks gesprek met onze relaties en dus ook met jou plannen. We bespreken je financiële plan en bekijken verschillende financiële strategieën die kunnen helpen bij het omgaan met inflatie en het behalen van jouw financiële langetermijndoelen. Het is uiteraard standaard onderdeel van de dienstverleningsovereenkomst A. Wil je meer informatie hierover, neem dan contact op met je adviseur.